Ile trwa postępowanie upadłościowe?

Jak długo trwa postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta

Ile trwa postępowanie upadłościowe?

Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – dwa etapy

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, jak długo trwa postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Opis podziału szeroko rozumianego postępowania upadłościowego zawiera się zasadniczo w dwóch etapach. Etap pierwszy, nazywany postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości, biegnie od chwili, kiedy dłużnik skutecznie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Trwa on aż do momentu, w którym sąd wyda postanowienie o ogłoszenie upadłości. Drugi etap, czyli tak zwane właściwe postępowanie upadłościowe, zaczyna się od wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Koniec tego etapu jest równoznaczny z zakończeniem całego postępowania upadłościowego. Sposobów, w jaki może zakończyć się etap drugi jest kilka i wpływ na zakończenie postępowania ma wiele czynników. Takimi czynnikami będzie np. sytuacja majątkowa upadłego. Równie istotne są okoliczności, które legły u podstaw powstania stanu niewypłacalności u dłużnika. Ważne są też tzw. możliwości zarobkowe upadłego w kontekście realizacji planu spłaty wierzycieli.

W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma wskazówkami, które mogą pomóc dłużnikom w szybszym ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Znajdziecie w nim też informację o tym, jak długo może potrwać pierwszy etap postępowania upadłościowego.

Co zrobić, by postępowanie upadłościowe trwało jak najkrócej?

Jak już wspomniałem, postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej rozpoczyna się wraz ze złożeniem wniosku. Przyjmuje się, że przed tym etapem pierwszym mamy do czynienia z tzw. etapem zerowym. Etap ten obejmuje zasadniczo dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest związana z przygotowaniem i zebraniem dokumentacji klienta. Nie rzadko jest to proces bardzo czasochłonny, ponieważ często zdarza się, że klienci nie posiadają pełnej dokumentacji zadłużeniowej. Co istotne, aby uniknąć bezsensownego wydłużenia postępowania musimy pamiętać o kilku kwestiach.

  1. Pamiętajmy, żeby wniosek opłacić. Na chwilę obecną, tj. 8 sierpnia 2022 r. opłata od wniosku wynosi 30 zł.
  2. Drugą kwestią jest skrupulatne sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie możemy zapomnieć o tym, że wszelkie braki, takie jak np. brakujące strony, mogą skutkować wezwaniem do uzupełnienia wniosku.
  3. Równie istotne jest kompleksowe i wyczerpujące wypełnienie wniosku. We wniosku zawieramy informacje o składniach majątkowych posiadanych przez dłużnika. Nie możemy zapomnieć o informacji na temat dochodów dłużnika. Wskazujemy też jego wydatki i ciążące na nim wierzytelności.
  4. Kluczowe jest należyte wypełnienie poleceń i instrukcji zawartych we wniosku. Mam tu na myśli przede wszystkim określenie terminu wymagalności każdego długu. Termin zapłaty oznacza dzień, od którego wierzyciel może domagać się spełnienia świadczenia od dłużnika.
  5. Pomocne w uzyskaniu korzystnego rezultatu w postępowaniu upadłościowym jest uzasadnienie wniosku. Zasadniczo ma ono na celu przekonać sąd do tego, że nie doprowadziliśmy do naszego zadłużenia wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. A mówiąc ściślej – że plan spłaty wierzycieli sąd ma ustalić na maksymalnie 36 miesięcy.
  6. Tak sporządzony wniosek składamy do właściwego sądu upadłościowego. Zgodnie z art. 19 Prawa upadłościowego sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Ile TRWA POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE? Pierwszy etap

Pierwszy etap postępowania upadłościowego powinien trwać do około 2 miesięcy. Oczywiście przy założeniu, że wniosek został sporządzony zgodnie ze wskazówkami, o których pisałem wcześniej. Nie jest dobrą wiadomością to, że nie ma ustawowego, „sztywnego” terminu, jakiego sąd musi się „trzymać” ogłaszając upadłość. Często zdarza się, że pierwszy etap trwa znacznie dłużej niż wspomniane 2 miesiące. W jednym z poprzednich artykułów pisałem o tym, jak długo trwa postępowanie upadłościowe w gdańskim sądzie. Bazując na doświadczeniu, sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Na tym etapie zalecam ostrożność, ponieważ wiele osób uważa, że wydanie postanowienia jest równoznaczne z zakończeniem postępowania. Niestety jest to tylko pobożne życzenie i póki co może pozostać w sferze marzeń. Na tym etapie nie dochodzi do umorzenia długów. Wręcz przeciwnie, dopiero od tej chwili rozpoczyna się właściwe postępowanie upadłościowe.

Więcej o drugim etapie postępowania upadłościowego znajdziecie w kolejnym wpisie.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szeroko pojętej upadłości – zapraszam do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz