Jakie długi sąd może umorzyć, a jakich nie może?

Dzięki postępowaniu upadłościowemu może umorzyć znaczną część długów

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta

Upadłość konsumencka Gdańsk, Upadłość konsumencka Gdynia, Upadłość konsumencka Sopot – dziękuję!

Jest mi niezmiernie miło, że moje posty na temat upadłości konsumenckiej trafiają do coraz większego grona odbiorców. Coraz trudniejsza sytuacja większości Polaków sprawia, że upadłość konsumencka staje się ostatnią deską ratunków dla wielu z nich. Większość z czytających mój blog natrafia na niego po wpisaniu takich fraz jak upadłość konsumencka Gdynia, upadłość konsumencka Gdańsk czy upadłość konsumencka Sopot. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy Trójmiasta i nie tylko coraz liczniej trafiają na moje wpisy. W dzisiejszym poście chciałbym przybliżyć Wam nieco bardziej kwestię umorzenia długów. A ściślej mówiąc tego, jakie długi sąd może w postępowaniu upadłościowym umorzyć, a jakich nie może. Zapraszam do krótkiej, 3-minutowej lektury!

Jakie długi sąd może umorzyć, a jakich nie może?

spis wierzytelności

Odpowiedź na pytanie o długi, jakie sąd może umorzyć osobie ubiegającej się o oddłużenie sprowadza się do jednej, zasadniczej kwestii. Mianowicie chodzi o to, jakie długi można, a jakich nie można ująć w spisie wierzytelności w postępowaniu o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Często zadajcie pytanie o to, czy sąd może umorzyć wszystkie z Waszych długów. Krótka lektura dzisiejszego wpisu pozwoli moim czytelnikom zorientować się w tym temacie bez konieczności zasięgania dalszej pomocy. Pomoże Wam to zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze, które jak nigdy wcześniej są dziś dosłownie na wagę złota.

Najczęściej kontaktują się ze mna osoby, które mają problem ze spłatą zaciągniętych w banku kredytów. Nie rzadziej otrzymuje pytania od osób, które borykają się z nawarstwiającymi się pożyczkami krótkoterminowymi (potocznie „chwilówkami”). Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku spółek oraz byłych przedsiębiorców. Ich zadłużenie przeważnie wynika z opóźnień w płatnościach kontrahentów. Z kolei długi zaciągnięte wobec Urzędu Skarbowego czy ZUS równie często nękają konsumentów, jak i przedsiębiorców (też byłych). Od niedawna osoby, które prowadziły działalność gospodarczą również mogą ogłosić upadłość konsumencką. Kluczowym warunkiem jest to, aby najpóźniej na dzień przed złożeniem wniosku o upadłość zakończyły prowadzenie działalności. Na umorzenie jakich długów mogą zatem liczyć?

Umorzenie długów a ich spłata w toku postępowania

Długi, które podlegają umorzeniu to „pozostałości” po tym, co upadły spłacił w toku postępowania upadłościowego w ramach planu spłaty wierzycieli. Pisałem już o tym, że co do zasady długi upadłego są zaspokajane po likwidacji jego majątku. Z sum uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego zaspokaja się bowiem wierzycieli. Należy pamiętać, iż nie każdy rodzaj zobowiązań, ciążący na upadłym podlega umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Istnieje bowiem katalog, który wskazuje rodzaje długów, które nie zostaną umorzone w upadłości.

Jakie długi PODLEGAją UMORZENIU?

Na początku odniosę się do długów, na umorzenie których upadły może liczyć. Co do zasady sąd „odpuszcza” większość z długów upadłego. Przykładem takich zobowiązań są np.:

  • zobowiązania zaciągnięte w bankach, takie jak kredyty czy pożyczki,
  • zobowiązania pozabankowe, takie jak pożyczki krótkoterminowe („chwilówki”),
  • wszelkie zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem życia codziennego – mogą to być rachunki, czynsze, wszelakie inne opłaty i raty,
  • zaległości wobec Skarbu Państwa, np. podatkowe względem urzędów skarbowych czy składkowe względem ZUS,
  • zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności, w tym najczęściej wynikające z nieterminowych płatności kontrahentów/klientów. bankowe (kredyty i pożyczki) i pozabankowe jak pożyczki krótkoterminowe

Co do zasady więc umorzeniu może podlegać większość długów. Nie ma tu jednoznacznych wykluczeń i podziałów na zobowiązania prywatne czy publiczne. Jednakże nie wszystkie sąd może umorzyć. Jakie to będą długi?

Jakie długi nie podlegają umorzeniu?

Obowiązujące przepisy, w tym w szczególności Prawo upadłościowe, przewidują w omawianym zakresie szereg wyjątków. Celem takich wyjątków jest uniknięcie sytuacji, w których poszkodowanymi byłyby osoby o trudnej sytuacji materialnej. Ustawodawca dąży do tego, żeby zminimalizować ryzyko występowania wszelkiego rodzaju patologii (społecznej, prawnej, etc.). Jakie zobowiązania nie będą więc podlegały umorzeniu? Są nimi:

  • świadczenia o charakterze alimentacyjnym,
  • wszelkiego rodzaju renty, zadośćuczynienia czy odszkodowania (np. z tytułu śmierci, kalectwa, choroby, które skutkują pozbawieniem szansy na pracę),
  • mandaty i grzywny nałożone przez sąd oraz stosowne organy władzy publicznej,
  • wierzytelności, których upadły nie ujął w spisie wierzytelności podczas składania wniosku o upadłość.

Od niemal każdej zasady istnieją wyjątki. Często nie zgadzamy się z niektórymi z nich. Jednakże sytuacja dłużników jest na tyle zróżnicowana, że ustawodawca nie jest w stanie zapewnić każdemu z nich sprawiedliwości w równej mierze. Dlatego tak ważne jest, aby w skomplikowanych sprawach zasięgnąć pomocy profesjonalisty. Profesjonalny pełnomocnik potrafi ocenić szansę, jaką konkretna osoba ma w danej sytuacji na to, by umorzyć długi. Nieco inną kwestią jest warunkowe umorzenie długów, o którym pisałem w jednym z poprzednich wpisów. Również warto zapoznać się z tą kwestią, ponieważ coraz częściej sądy decydują się właśnie na zastosowanie tego „ultimatum”.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szeroko pojętej upadłości – zapraszam do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz