Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta

NIEZŁOŻENIE W TERMINIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ – KONSEKWENCJE

Dzisiejszy post postanowiłem napisać, ponieważ bardzo często pytacie mnie o jedną, konkretną rzecz. Mianowicie chcecie wiedzieć co się stanie, jeżeli złożycie wniosek o upadłość po terminie. To pytanie jest bardzo trafne szczególnie z jednej przyczyny. Przestrzeganie terminów, które zostały uregulowane w Prawie upadłościowym jest bardzo ważne. Zapytacie dlaczego tak jest? Tak zwane terminy ustawowe są tak ważne dlatego, ponieważ nawet krótkie, jednodniowe opóźnienie, może mieć nieodwracalne konsekwencje. W dzisiejszym wpisie odpowiem na pytanie kto i kiedy powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Odniosę się też do tego, jakie konsekwencje mogą się wiązać z niezłożeniem wniosku w terminie.

Kto może złożyć wniosek o upadłość?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Może tego dokonać zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. W niektórych sytuacjach wniosek będzie mógł złożyć również przedstawiciel ustawowy wnioskodawcy oraz jego wierzyciele.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Przedsiębiorcą jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustaw przyznaje zdolność prawna. Do takich osób zastosowanie ma art. 67 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Jedną z kluczowych różnic w przypadku przedsiębiorców jest obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Obowiązek ten reguluje art. 299 kodeksu spółek handlowych. Wniosek jest zobowiązana złożyć osoba uprawniona do reprezentowania danej osoby prawnej. Osobą taką będzie zasadniczo każdy członek wchodzący w skład organu reprezentującego (najczęściej jest to zarząd). Co ważne, wspomniany członek musi mieć prawo do wyrażania w imieniu osoby prawnej woli na zewnątrz. Niezależnie od tego, w jaki sposób dana osoba prawna jest reprezentowana. Dlaczego jest to takie ważne? Głównie dlatego, że w razie opóźnienia w złożeniu wniosku o upadłość osoba, która powinna to zrobić może ponieść surowe konsekwencje. Co istotne, usprawiedliwieniem dla niezłożenia w terminie wniosku nie będzie brak zgody innego z członków zarządu.

Warto dodać, że zgodnie z ustawą sąd ma na rozpoznanie wniosku 7 dni od dnia, kiedy wpłynął wniosek. Niestety, wspomniany termin to termin instrukcyjny. Jeżeli sąd dopatrzy się braków formalnych skargi, wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wyznacza w tym celu określony termin (najczęściej 7 lub 14 dni). Wskazane przez sąd braki muszą zostać prawidłowo uzupełnione, ponieważ w przeciwnym wypadku wniosek zostanie zwrócony.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O UPADŁOŚĆ

Jak już wspomniałem, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie ma obowiązku złożyć wniosku o upadłość. Więcej o wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej przeczytacie TUTAJ. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób prawnych. Osoby prawne (a więc przedsiębiorcy, np. spółka z o.o., spółka akcyjna) muszą złożyć wniosek w określonym terminie. Termin ten ustawodawca uzależnił od zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości. Obowiązek złożenia wniosku trwa albo do momentu, w którym zostanie złożony wniosek, albo do chwili, kiedy dłużnik znowu stanie się wypłacalny. Członek zarządu powinien złożyć wniosek o upadłość w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiły ku temu przesłanki. Jeżeli taki członek objął funkcję w chwili, gdy takie przesłanki już istniały – ma on 30 dni od dnia, kiedy objął funkcję.

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć z chwilą zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości. Obowiązek ten trwa albo do chwili złożenia wniosku albo do czasu, kiedy dłużnik ponownie stanie się wypłacalny. Dowiedz się więcej o błędach najczęściej popełnianych we wnioskach. Zgodnie z orzecznictwem, członek zarządu niewypłacalnego podmiotu powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym objął tę funkcję. Oczywiście przy założeniu, że występują ku temu wszystkie niezbędne przesłanki.

NIEZŁOŻENIE W TERMINIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ – dłuższy TERMIN i SANKCJE ZA jego NIEDOCHOWANIE

Złożenie wniosków o upadłość zdarzało się naprawdę często. Od 2015 roku termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi nie 14, a 30 dni. Termin ten liczymy od dnia powstania niewypłacalności. Ustalenie takiego momentu nie należy do łatwych. O tym, kiedy powstaje stan niewypłacalności napiszę w kolejnym wpisie. Celem wydłużenia wspomnianego terminu było „urealnienie obowiązku dłużnika do złożenia wniosku”. Ustawodawca doszedł do wniosku, że uprzednio obowiązujący termin nie był ku temu wystarczający. Dłużnicy składali wnioski po terminie zbyt często. Wynika to głównie z tego, że ustalenie, czy powstał stan niewypłacalności, jest bardzo czasochłonne.

W kolejnym wpisie odniosę się do stanu niewypłacalności, a także do przepisów regulujących przestrzeganie terminów. Opowiem też krótko o osobach prawnych.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szeroko pojętej upadłości – zapraszam do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz