Kilka słów o upadłości konsumenckiej

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej w skrócie o najważniejszych zagadnieniach związanych z upadłością konsumencką

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadzi do umorzenia całości albo części długów. Pomyślne przejście przez proces upadłości konsumenckiej pozwala rozpocząć nowe życie!

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby nieprowadzące działalności gospodarczej (działalność nie może być również zawieszona) oraz posiadające wymagalny (którego spełnienia wierzyciel ma prawo się domagać) dług przez okres przynajmniej 3 miesięcy

Koszt ogłoszenia upadłości jest uzależniony od takich czynników jak wysokość długu, ilość wierzycieli i dokumentacji niezbędnej do uzyskania czy stopień skomplikowania sprawy, dlatego powinien on zostać ustalony w oparciu o okoliczności danej sprawy 

Długość postępowania upadłościowego nie została jednoznacznie określona przepisami prawa i jest uzależniona m.in. od sądu, który rozpatruje daną sprawę. Bazując na doświadczeniu w sprawach prowadzonych przed Sądem Okręgowym w Gdańsku czas trwania takiego postępowania to przynajmniej 6 miesięcy. W związku z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Zadłużenia okres ten z biegiem czasu ma być coraz krótszy

Plan spłaty wierzycieli jest swojego rodzaju harmonogramem spłat. Określa on w jakiej wysokości i przez jaki okres upadły (dłużnik) będzie musiał spłacać swoje długi. Zrealizowanie planu spłaty prowadzi do umorzenia części, a czasami nawet całości długów

Plan spłaty wierzycieli co do zasady może zostać wyznaczony na maksymalnie 36 miesięcy. Sąd może jednak wyznaczyć długość planu spłaty na okres do 84 miesięcy w sytuacji, gdy uzna, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

 

Plan spłaty wierzycieli sąd wyznacza w formie postanowienia, od którego służy zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia lub jego uzasadnienia albo od dnia ogłoszenia postanowienia na rozprawie

Przepisy prawa nie określają w sposób jednoznaczny wysokości długu, od którego uzależniona jest dopuszczalność ogłoszenia upadłości. Należy jednak pamiętać, że ogłoszenie upadłości często wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych wydatków, w związku z czym do każdego przypadku należy podejść indywidualnie

masz pytania?

Zadzwoń pod nr +48 504 054 720 lub wybierz "Kontakt"

Kontakt

 

+48 504 054 720

 

kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl