Skarga na czynności syndyka

Skargę na czynności syndyka możemy wnieść w ściśle określonym terminie

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta

Skarga na czynności syndyka – wstęp

W jednym z poprzednich postów odniosłem się do tego, jaką rolę w postępowaniu upadłościowym odgrywa syndyk. O tym kto może zostać syndykiem, jakie ma uprawnienia i jakie wymogi musi spełniać syndyk przeczytacie TUTAJ. Bardzo często osoby kontaktujące się ze mną kojarzą osobę syndyka nieco zbyt… negatywnie. Zdarza się, że utożsamiacie osobę syndyka z komornikiem. Czy ta nie do końca pozytywna renoma syndyka jest uzasadniona? Jaki jest powód tej nie do końca przychylnej opinii na temat syndyka? W końcu – co w sytuacji, kiedy nie jesteśmy zadowoleni z poczynań syndyka? Czy przysługuje nam wobec tego prawo do podważenia jego działań? Na te pytania udzielę krótkiej odpowiedzi w dzisiejszym wpisie.

Dlaczego nie przepadamy za syndkiem? Krótko o roli syndyka

Jak już wspomniałem, postać syndyka nie rzadko wzbudza mieszane uczucia. Często klientom wydaje się, że syndyk to osoba, która pojawia się, wszystko zabiera, i przez którą generalnie zaczynają się kłopoty. Poniekąd nic w tym dziwnego. Trudno dziwić się, że syndyk, który pełni przecież kluczową rolę w postępowaniu upadłościowym, nie wzbudza sympatii. W końcu to syndyk, po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przejmuje zarząd nad majątkiem upadłego. Dlatego też w jednym z poprzednich postów odniosłem się do tego zagadnienia i zapewniam Was, że jeszcze nie raz do niego wrócę. Zgodnie z obietnicą, w jednym z kolejnych wpisów opowiem Wam jak wygląda pierwsze spotkanie z syndykiem, na co się przygotować i czego możecie się po takim spotkaniu spodziewać.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

Skarga na czynności syndyka i nie tylko

Najogólniej rzecz biorąc, skarga na czynności syndyka jest uprawnieniem, które służy kontroli jego działań. Krótko mówiąc, jeżeli w toku postępowania upadłościowego nie jesteśmy zadowoleni z tego, co zrobił, albo czego nie zrobił syndyk, możemy złożyć skargę do sądu. Dlaczego wspomniałem, że możemy „poskarżyć się” na to, że syndyk czegoś nie zrobił? Już wyjaśniam. Nie każdy wie, że skargę na czynności syndyka możemy wnieść zarówno na jego czynności, jak i zaniechania, których w naszej ocenie dopuścił się syndyk. Mówiąc prościej – skarżyć możemy wtedy, gdy syndyk zrobił coś nie po naszej myśli, ale też wtedy, kiedy czegoś nie zrobił.

Kto, gdzie i jak może złożyć skargę na czynności syndyka?

Skarga na czynności syndyka wnosimy do właściwego sądu gospodarczego, potocznie nazywanego sądem upadłościowym. Uprawnienie do wniesienia skargi, a więc legitymację czynną, ma nie tylko upadły i wierzyciel. Skargę mogą również wnieść pozostałe osoby, które uważają, że syndyk naruszył lub zagroził ich prawom. Jeżeli chodzi o konstrukcję skargi, tak jak każde pismo procesowe powinna odpowiadać wymogom formalnym, o których mowa w art. 126 KPC. Sporządzając skargę powinniśmy wskazać czynność (albo bezczynność), którą zaskarżamy. Równie ważne jest to, abyśmy określili w skardze, czy żądamy zmiany, uchylenia, czy może dokonania czynności przez syndyka. Ostatnim elementem jest uzasadnienie, w którym powinniśmy przekonać sąd do naszego stanowiska.

Skarga na czynności syndyka – w jakim terminie wnosimy?

Zgodnie z art. 49112a Prawa upadłościowego termin, w którym możemy złożyć skargę na czynności syndyka wynosi 7 dni. Termin liczymy od dnia, w którym syndyk dokonał czynności lub powinien był jej dokonać. W sytuacji, gdy minęło więcej niż 7 dni, ale dowiedzieliśmy się o działaniu bądź zaniechaniu syndyka później – termin liczymy od dnia, w którym powzięliśmy informację o dokonaniu takiej czynności lub o tym, że czynność powinna była zostać dokonana.

Skargę wnosimy bezpośrednio do syndyka. Syndyk w terminie 3 dni powinien przekazać skargę do sądu. Jeżeli jednak syndyk się zreflektuje i uzna, że skarga zasługuje na uwzględnienie – może ją uwzględnić. Jeżeli syndyk nie uwzględni skargi uzupełnia ją o własne uzasadnienie i przekazuje do sądu, o czym powiadamia skarżącego i zainteresowanych. Termin na wniesienie skargi na czynności syndyka nie może zostać ani wydłużony, ani skrócony. W niektórych przypadkach istnieje możliwość ich przywrócenia. Odbywa się to w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Ciąg dalszy wkrótce

W kolejnym wpisie opowiem Wam o powiadomieniu wierzycieli o skardze. Odniosę się też do tego, kiedy skarga może zostać odrzucona i co w takiej sytuacji możecie zrobić. Przybliżę Wam nieco również zagadnienie środków dyscyplinujących syndyka.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szeroko pojętej upadłości – zapraszam do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz