Umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej

Kiedy w upadłości konsumenckiej może dojść do umorzenia zobowiązań?

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta

Umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej

Umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej zostało uregulowane w art. 49116 Prawa upadłościowego. O tym, od kiedy w Polsce możemy się spotkać z umorzeniem i warunkowym umorzeniem zobowiązań pisałem TUTAJ. W jednym z poprzednich wpisów wspominałem, że instytucja ta występuje w naszym kraju od niedawna. Jednak w dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestię umorzenia zobowiązań jako takiego. Co w upadłości konsumenckiej oznacza, że dochodzi do umorzenia zobowiązań? Na jakim etapie do takiego umorzenia dochodzi? W jakiej wysokości długi mogą zostać umorzone?

upadłość konsumencka – jak dochodzi do umorzenia zobowiązań?

Prawdę powiedziawszy, gdybym miał w kilku słowach powiedzieć „o co chodzi” w upadłości konsumenckiej… Bez wahania rzekłbym, że o umorzenie zobowiązań. To właśnie stanowi główny cel całego postępowania upadłościowego. Osoby, które borykają się z problemami finansowymi decydują się ogłosić upadłość właśnie po to, aby uzyskać oddłużenie. Ich celem jest pozbycie się długów, które nie rzadko przez wiele lat uprzykrzają im życie. Najprościej ujmując jeżeli dojdzie do umorzenia zobowiązań, to dług wygasa. Do umorzenia długu może dojść zarówno w całości, jak i w części. Do pierwszej sytuacji dojdzie, gdy sąd ustali plan spłaty wierzycieli i jednoczesnie umorzy część z zobowiązań upadłego. Tę część, która nie została „wliczona” do planu spłaty wierzycieli. Z drugim przypadkiem mamy do czynienia wtedy, kiedy sąd „odpuszcza” upadłemu wszystkie zobowiązania. Nie będzie w takim wypadku musiał spłacić swoich długów wcale. Do takiej sytuacji dojdzie co prawda rzadziej, aczkolwiek zdarza się, że sąd w całości uwalnia upadłego od długu.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

II etap postępowania upadłościowego

postępowanie właściwe

Drugim etapem postępowania upadłosciowego określa się tzw. właściwe postępowanie upadłościowe. Rozpoczyna się on wtedy, gdy sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Ta faza postępowania w głównej mierze oznacza, że do postępowania wkracza syndyk. Więcej o syndyku w postępowaniu upadłościowym pisałem TUTAJ. W krócie, syndyk zostaje powołany po to, aby spieniężyć majątek upadłego i w jak największym stopniu zaspokoić jego wierzycieli. O tym, co zrobić w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z działaniami syndyka, napiszę w kolejnych wpisach.

Umorzenie zobowiązań a plan spłaty wierzycieli

Syndyk jest osobą, która odpowiada za plan spłaty wierzycieli. Sporządza on jego projekt wtedy, gdy sumy uzyskane ze sprzedaży majątku upadłego nie wystarczą do tego, by pokryć długi upadłego. Uwzględniając możliwości zarobkowe upadłego i wartość jego majątku syndyk decyduje o tym, jak będzie wyglądał plan spłaty wierzycieli. Przeważnie długość planu spłaty syndyk wyznaczy na okres do 36 miesięcy. Może się jednak zdarzyć, że w określonych przypadkach plan spłaty będzie twał aż do 84 miesięcy. Do takiej sytuacji dojdzie wtedy, gdy dłużnik do zadłużenia doprowadził wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.

plan spłaty wierzycieli nie w każdej sytuacji?

całkowite umorzenie zobowiązań upadłego

Nie zawsze jednak dojdzie do wyznaczenia planu spłaty wierzycieli. Zdarzają się sytuację, w których dojdzie do całkowitego umorzenia zobowiązań upadłego. Będzie tak na przykład wtedy, gdy sytuacja dłużnika jest na tyle trudna, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat. Trwała niezdolność wystąpi z kolei wtedy, kiedy brak jest perspektyw na poprawę sytuacji upadłego. Najbardziej praktycznym przykładem będzie osoba, która z uwagi na stan zdrowia (kalectwo) nie może podjąć pracy zarobkowej. Co przy tym istotne, takie problemy muszą mieć charakter trwały. Nie będą to więc problemy przejściowe, o charakterze tymczasowym.

Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego

Co w sytuacji, gdy dłużnik jest tymczasowo, a nie trwale niezdolny do dokonywania spłat na rzecz wierzycieli? W takim wypadku będziemy mieli do czynienia z warunkowym umorzeniem zobowiązań upadłego. Tego rodzaju umorzenie zobowiązań sąd wyznacza na okres 5 lat. Jeżeli przez ten czas zarówno dłużnik, jak i wierzyciele nie wniosą o wszczęcie postępowania, po jego upływie dochodzi do całkowitego umrozenia zobowiązań. Sąd najczęściej „odwiesi” postępowanie wtedy, gdy sytuacja życiowa i majątkowa upadłego ulegnie poprawie i będzie on w stanie dokonywać spłat.

Upadłość konsumencka – czy masz szansę na umorzenie zobowiązań?

Wiele osób, które borykają się z problemami finansowymi może liczyć choćby na częściowe umorzenie zobowiązań. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że upadłość konsumencka jest w ich zasięgu. Coraz bardziej skomplikowana sytuacja na świecie, a co za tym idzie w Polsce, nie sprzyja osobom zadłużonym. Wciąż rosnące ceny i raty kredytów sprawiają, że coraz więcej osób nie stać na zaspokojenie podstawowych życiowych potrzeb. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy upadłośc konsumencka jest dla Ciebie – pomogę Ci w tym!

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szeroko pojętej upadłości – zapraszam do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz