Upadłość konsumencka Gdańsk

upadłość konsumencka trójmiasto
Mieszkańcy Gdańska również mogą liczyć na pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta

Upadłość konsumencka Gdańsk​

W dzisiejszym wpisie poruszę kwestię upadłości konsumenckiej ogłaszanej przez mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w gdańskim sądzie

Klienci często zadają pytanie, czy w Gdańsku łatwo jest ogłosić upadłość konsumencką. W dzisiejszym wpisie postaram się zwięźle odnieść do tak zadanego pytania. Odpowiadając na nie oprę się na kilkuletnim doświadczeniu w niesieniu pomocy osobom z problemami finansowymi.

  1. Jak postrzegany jest gdański sąd w kontekście szeroko pojętej upadłości konsumenckiej?
  2. Jakie jest podejście gdańskiego sądu upadłościowego do upadłości konsumenckiej?
  3. Jaki jest średni czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
  4. Dlaczego decydując się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej warto skorzystać z usług profesjonalnego prawnika?

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. SKONTAKTUJ się ze mną wypełniAJĄC formularz kontaktowy.

1. Postrzeganie gdańskiego sądu w kontekście szeroko pojętej upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka Gdańsk

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Gdańsku wielu uznaje za skomplikowane i czasochłonne. Tym trudniej ogłosić upadłość, im mniejsze doświadczenie osoby ubiegającej się o oddłużenie. Statystyki wskazują, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku jest jednym z najdłużej rozpoznających wnioski upadłościowe sądów w Polsce. Taki stan rzeczy wynika zarówno ze statystyk, jak i z praktyki oraz doświadczenia w tym zakresie.

2. Podejście gdańskiego sądu upadłościowego do do wymogów formalnych wniosku

Na taki stan rzeczy wpływ ma wiele czynników. Jeden z kluczowych powodów, przez który renoma gdańskiego sądu jest taka, a nie inna, stanowi podejście do wymogów formalnych rozpatrywanych wniosków. Co w takim razie oznacza, że sąd bada wniosek pod względem formalnym? W dużym skrócie możemy wyróżnić trzy etapy takiego badania.

  1. W pierwszej kolejności sąd bada, czy do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostały dołączone wszystkie, prawidłowo sporządzone załączniki.
  2. Następnie sąd ustala, czy we wniosku w sposób prawidłowy zostali wskazani wierzyciele osoby ubiegającej się o oddłużenie.
  3. Ostatnia część postępowania upadłościowego sprowadza się do zweryfikowania przez sąd, czy wskazane składniki majątku dłużnika zostały prawidłowo opisane.

Wspomniałem już, że nie jest tajemnicą, iż gdański sąd bardzo rygorystycznie bada wniosek pod kątem formalnym. Ze szczególną skrupulatnością analizuje daty załączników i ich kompletność. Często zdarza się, że sąd w Gdańsku zwraca wniosek właśnie z powodu brakujących stron załączników. Równie istotne jest prawidłowe określenie wierzycieli dłużnika. Dlatego nie można zapomnieć o tym, że wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Praktyka każe również przestrzec, że wszelkie niewypełnione rubryki muszą zostać przekreślone.

3. Jaki jest średni czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jednym z najczęstszych pytań, jakie otrzymuję od klientów, odnosi się do czasu trwania postępowania upadłościowego. To, jak długo potrwa postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynika z wielu czynników. Przepisy prawa nie nakładają na sądy bezwzględnego obowiązku rozpatrzenia wniosku w określonym terminie. Wpływ na czas trwania postępowania ma przede wszystkim dochowanie jego wszelkich wymogów formalnych. Rozpatrzenie wniosku, w którym sąd nie dopatrzył się braków formalnych, waha się od około 6 miesięcy wzwyż. Dlatego też pocieszeniem dla osób ubiegających się o oddłużenie może być wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych. W teorii rejestr ten ma usprawnić, a w konsekwencji skrócić czas oczekiwania na wydanie postanowienia przez sąd. Praktyce jednak, jak to często bywa, również i w tym wypadku nie do końca po drodze z teorią.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT. SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ KONTAKTOWY.

4. Dlaczego decydując się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej warto skorzystać z usług profesjonalnego prawnika?

Tak przedstawiająca się sytuacja prowadzi do wniosku, zgodnie z którym czas trwania postępowania zależy od poprawności wniosku. Wszelkie błędy, nieścisłości i braki przeważnie prowadzą bowiem do zwrotu wniosku. W takim przypadku zostaje wyznaczony termin (najczęściej 7-dniowy) na uzupełnienie braków formalnych. Stąd też tak ważna jest pomoc profesjonalnego prawnika, który dzięki praktyce i doświadczeniu wie, jakich błędów unikać. Dzięki niej unikniesz negatywnych konsekwencji spowodowanych niedopełnieniem obowiązków, jakie ze złożeniem wniosku wiąże ustawodawca.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szeroko pojętej upadłości – zapraszam do kontaktu!

Martin Treder
kontakt@upadlosc-trojmiasto.pl
504 054 720

Dodaj komentarz